ลิ้งบริการ
  พยากรณ์อากาศ
  Oil Status
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
  สภาท้องถิ่น
  ห้องสมุดหนังสือหารือ
  คดีปกครองต้องรู้
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
  ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  ฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  เลือกตั้งท้องถิ่น
  สู้แล้วรอด
  กฏหมายน่าสนใจ
  รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลที่น่าสนใจ‏
  รวมคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งที่น่าสนใจ‏
  รวมหนังสือตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่น่าสนใจ‏
  รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ
  รวมหนังสือหารือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ
  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต. จ.บุรีรัมย์
  กฎหมายระเบียบสิทธิและสวัสดิการของท้องถิ่น
  รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ‏
  ข่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  มติ กกต.
  ระเบียบกฏหมาย การเลือกตั้ง ส.ส.
  สถานีกฎหมายเพื่อประชาชน
  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  หนังสือราชการ ของ สถ.
  รวมประกาศก.ท.จ.และก.อบต.จ.บุรีรัมย์ที่น่าสนใจ
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  Home ระเบียบกฏหมาย การเลือกตั้ง ส.ส.

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2550

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2550

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว้่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้่องหรื้่อถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2554

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2554

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช  2554

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 06:16 น.)

   

  ข่าวจากมติชน

  ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
  ประธาน

  นายวีระชัย ประยูรเมธา

  ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

  ที่ปรึกษา

  ว่าที่ร้อยตรี วินัย เกียรติกำจร

  ปลัด อบต.โคกขมิ้น

  นายวัชรินทร์  แอมปรัชฌาย์

  ปลัด ทต. อุดมธรรม


  ที่ปรึกษาพิเศษ
  ผู้ประัสานงาน

  น.ส. ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์
  ปลัดเทศบาลตำบล
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่

  นาย นิติธรรม แกล้วกล้า
  นิติกร

  สถิติของเว็บ
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
  mod_vvisit_counterเดือนนี้0
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
  mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0

  Online (20 นาทีที่ผ่านมา):
  IPคุณคือ: 54.237.95.6
  ,
  วันนี้: เม.ย. 18, 2014