รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ อปท.เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีความประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ  โดยเผยแพร่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ ท่านใดต้องการนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ติดต่อขอรับได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email:nititham-2521@hotmail.co.th หรือ nitiburi56@hotmail.com เมื่อผมได้รับคำขอแล้วจะส่งให้ภายใน 1 อาทิตย์ครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
27/07/2013 - 11:32

 


เพิ่มในหัวข้อ : รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ

 

captcha