ดุลพินิจในการขายแบบแปลนเอกสารสอบราคา ประกวดราคาของท้องถิ่น

ทุกวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมด  ไม่มีรายได้ก็บอกว่าไม่รู้จักคิดวิธีหารายได้ พอกำหนดกฎเกณฑ์อะไรก็ถูกมองว่าเป็นการกีดกัน  อย่างเช่นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการสอบราคาหรือประกวดราคาในวงเงินงบประมาณจำนวนมากและกำหนดค่าขายแบบแปลนเพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและเป็นการนำรายได้มาพัฒนาเทศบาล  ก็จะถูกท้วงติงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าแพงเกินไปหรือก็เป็นการกีดกันในการเสนอราคา  เลยหาจุดที่เหมาะสมลงตัวไม่ได้  เม่ื่อไหร่จะมีกติกาที่กำหนดชัดแจ้งเหมือนอย่างการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  จะได้ยุติข้อโต้แย้ง


นิติกรคนยาก - [แก้ไข]
level : Guest
20/05/2013 - 09:57

 
No. 1 [578.578.209]

ในการขายแบบพอกำหนดค่าขายแบบแพง สตง.มีหนังสือมาแจ้งว่าทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคา แต่ถามว่าในการแข่งขันราคา ถ้าขายแบบ 30,000 บาท ซื้อ 3 ราย เท่ากับ 90,000 บาท แต่ ถ้า 3,000  ซื้อแบบ 10 ราย เท่ากับ 30,000 บาท เงินที่ขายแบบได้ก็เข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่น กฎหมายกำหนดให้ท้องถิ่นจัดหารายได้เพื่อบริหารตัวเอง ซึ่ง ณ ปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ลดเงินอุดหนุนลงจาก 30 % เหลือ 27 % ซึ่งท้องถิ่นได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก สตง.เข้าข้างผู้รับเหมาเกินไปหรือไม่ เพราะรู้ทั้งรู้ว่ายิ่งขายแบบถูกการฮั้วประมูลมันก็ทำได้ง่ายขึ้น สังเกตุดูไม่ยาก สรุปแล้ว หัวหนังสือที่บอกว่าเงินแผ่นดิน คือเงินของประชาชนทั้งชาติ ก็เลยต้องดูแลเงินในกระเป๋าผู้รับเหมาด้วยใช่หรือไม่


เจ้าหน้าที่พัสดุ - [แก้ไข]
level : Guest
20/05/2013 - 11:02

 
No. 2 [578.578.214]

คิดวิธีหารายได้ของ อปท. มีหลายวิธีนะแต่ไม่ใช่มาจากค่าปรับล่าช้าและไม่ได้มาจากการขายแบบฯ  วิธีการจริงๆของการขายแบบฯคือ "การให้ฟรี" อ่านไม่ผิดหรอกครับ "ฟรี" ครับ วัตถุประสงค์จริงๆคือความสำเร็จของงานตากหากที่ "รัฐ" ต้องการ ส่วนการคิดตังค์จากการขายแบบนั้นเป็นเรื่องของต้นทุนครับ อันที่จริง 30 บาทรักษาทุกโรคเขาก็แทบจะไม่อยากเก็บตังค์นะ แต่เป็นเรื่องของการชำระค่าบริการไม่ให้ผู้เข้ารับบริการใช้บริการโดยขาด start of term - end of term  อะไรประมาณนี้ครับ หรือแม้แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการก็เหมือนกัน ขอมากไปก็ต้องคิดตังค์กันหน่อย


บักหำ - [แก้ไข]
level : Guest
29/05/2013 - 09:47

 


เพิ่มในหัวข้อ : ดุลพินิจในการขายแบบแปลนเอกสารสอบราคา ประกวดราคาของท้องถิ่น

 

captcha