Attach File (.pdf)

ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรัฐมนตรี

รายชื่อรัีฐมนตรี ครม.ปู 3  เข้าดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านบนครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
29/10/2012 - 10:28

 


เพิ่มในหัวข้อ : ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรัฐมนตรี

 

captcha