พัสดุดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยมิได้เสนองานผ่านปลัดและนายกฯยังมิได้สั่งการ  ภายหลังได้มาทำการบันทึกกันตัวเองไว้ว่าได้ติดตามให้ปลัดลงนาม  อยากถามว่าการกระทำเช่นผิดหรือไม่


DDD - [แก้ไข]
level : Guest
20/06/2011 - 10:44

 
No. 1 [16.16.8]

กรณีนี้เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและกระทำผิดวินัยฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงมีโทษปลดออกและไล่ออกครับ


นิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
20/06/2011 - 11:43

 


เพิ่มในหัวข้อ : พัสดุดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

 

captcha