หารือการตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หารือการตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียดเข้าดูได้ที่ไฟล์แนบด้านบนครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า
level : Guest
05/03/2013 - 11:51แทรกในหัวข้อ : หารือการตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

captcha